Gizlilik Politikası

GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ve İLETİŞİM İZNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

İşbu Bildirim, daha önce AWP Türkiye kontörlünde kadrolu veya sözleşme ile çalışmış kişiler, AWP Türkiye'ye iş başvurusunda bulunanlar, AWP Türkiye ürün ve hizmetlerini kullanmak için web sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi kanallarından kullanan gerçek kişiler, AWP iş ortaklarının veya kurumsal müşterilerin temsilcileri ve AWP Türkiye ofisine giriş yapanlar açısından geçerlidir.

Bu bildirim, kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını ve ne şekilde korunduğunu göstermektedir.

Kapsam: bu gizlilik politikası AWP Türkiye bünyesinde işlenen her türlü kişisel veri içeren insan kaynakları, müşteri, müşteri adayı, iş ortağı ve her türlü ziyaretçi kişisel verilerini ve bunların işleme esaslarını kapsamaktadır.

AWP Türkiye kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu olduğunu ve iş bu bilgileri Büyükdere Caddesi Enka Binası No:108 Kat:10 Esentepe 34394 İstanbul adresinde mukim AWP Servis Hizmetleri Anonim Şirketi ve dünyanın başkaca yerlerindeki AWP Global kuruluşlarına aktarabileceğini,

AWP Türkiye'nin, AWP Globalin bu bildirimde belirtilen hizmetleri sunabilmek için kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

İlkelerimiz:

Kanun ve düzenlemelerde uyulması zorunlu ilkeler AWP Türkiye bünyesinde benimsenmiş ve uygulanmaktadır.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: AWP Türkiye nezdinde işlenen her türlü kişisel veri hukuka uygun olarak işlenir, dürüstlük ilkesinden taviz verilmez.

Doğru ve gerektiğinde güncel olma: işlenen tüm kişisel verilerin işleme esnasında bütünlüğü korunur, kişisel verilerde gerçekleşebilecek olası değişiklikler işlemenin niteliğine göre ihtiyaç esnasında veya öncesinde güncellik kontrolü yapılır.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Bu bildirimde de belirtildiği üzere kişisel veriler önceden bildirilen meşru amaçlar için işlenir, amaçlarımızda bir değişiklik veya güncelleme olması durumunda veri sahibinden mutlaka onay alınır.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: AWP Türkiye bünyesinde kişisel veri işlemede amaçlanan kullanım dışına çıkılmaz, bunun temini için düzenli ve planlı izleme gözden geçirme ve denetim süreçleri işletilir.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme; AWP Türkiye bünyesinde işlenene kişisel veriler meşru menfaatler çerçevesinde, yasal düzenlemeler, yerel ve uluslararası hukuk, müşteri sözleşmeleri, genel teamüllerle belirlenmiş sınırlı sürelerde veriler saklanır. Olası hatalı silmelerin ve sistem sürekliliğinin sağlanması için belli bir güvenlik marjında sürenin sonlanması durumunda veriler silinir veya imha edilir.

Kişisel verilerin elde edilmesi:

Bu bildirimde “kişisel veri” ile kast edilen kimliğinizi ortaya çıkaran bilgi veya bilgilerdir. Bu genelde adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranızı içerir, ancak özel durumlarda sağlık bilgisi, finansal bilgiler ile hobileriniz ve ilgi alanlarımız gibi yaşam tarzınız veya tercihlerinizle ilgili diğer bilgileri de kapsayabilir. Sizin hakkınızda farklı kaynaklardan kişisel veriler edinebiliriz, bunlar:

Bize doğrudan verdiğiniz bilgiler

 • AWP Türkiye'de çalışmak isteyen adayların öz geçmişleri doğrudan ilgili kişinin özgeçmişini elden teslimat veya elektronik formatta paylaşması ile gerçekleşebilmektedir.
 • AWP Türkiye web sayfaları (www.allianz-assistance.com) veya mobil uygulamaları aracılığı ile bireysel müşterilere ait kişisel veriler alınabilmektedir.

AWP Türkiye web sayfaları (www.allianz-assistance.com)  aracılığı ile otomatik olarak toplanan bilgiler

 • AWP Türkiye web sayfalarında (www.allianz-assistance.com) bulunan cookieler aracılığı ile kişisel veriler toplanabilmektedir.

Başka kaynaklardan topladığımız bilgiler

 • AWP Türkiye insan kaynakları alanında faaliyet gösteren ticari işletmelerden aday öz geçmişlerinin temin edebilmektedir.
 • AWP Müşterilerine ait kişisel veriler ilgili kişinin kişisel verisini paylaştığı AWP Kurumsal müşterisinden toplu olarak veya hizmet esnasında tek tek farklı elektronik formatlarda alınabilmektedir.

AWP Türkiye'nin topladığı kişisel veriler:

Çalışan adaylarına dair kişisel veriler:

 • Temel kişisel iletişim bilgileri
 • Geçmiş iş deneyimi
 • Yetenek ve becerileri
 • Üye olunan sivil toplum kuruluşları

Daha önce AWP Türkiye çalışmış kişilere ait kişisel veriler:

 • Yasal düzenlemeler çerçevesinde çalışana dair tutulması gereken tüm kişisel veriler örneğin:
  • Temel kişisel iletişim bilgileri
  • Aile yakınlarına dair bilgileri
  • Geçmiş iş deneyimi
  • Yetenek ve becerileri
  • Finansal bilgiler
  • Mesai ve puantaj bilgileri
  • Seyahat ve harcama bilgileri
  • Sağlık bilgileri
  • Sendika üyelik bilgileri

AWP iş ortakları veya kurumsal müşterilerinin temsilcilerine ya da çalışanlarına ait bilgiler:

 • Temel kişisel iletişim bilgileri

AWP Türkiye ofislerini ziyaret eden kişiler:

 • Görüntü kayıtları,

Kişisel verilerinizi nasıl kullanırız?

Belirli bir amaç için kişisel bilgi toplandığı durumlarda, işle ilgili meşru veya yasal gerekçelerle saklanması gerekmediği sürece, bilgiler söz konusu amaç için gerekli olandan daha uzun süre tutulmaz. Bilgilerin yanlışlıkla veya kötü niyetli olarak ortadan kaldırılmasını önlemek amacıyla, bilgilerin canlı sistemlerden silindiğinde, kalan yedek kopyaları sunuculardan/yedekleme ortamlarından hemen silinmez veya bilgiler yedek sistemlerden kaldırılmaz, bunun için periyodik silme kuralları çerçevesinde saklanmasına ihtiyaç duyulmayan kişisel veriler silinir.

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler mevcut ve olası çalışan ihtiyaçlarının karşılanması için değerlendirmeye tabi tutulur ve saklanır.

Daha önce AWP Türkiye bünyesinde çalışmış ve ayrılmış eski çalışanlarımızın kişisel verileri yasal düzenlemelerin tanımladığı süre tanımlamaları içinde tutulur ve saklanır.

Hizmet verdiğimiz kişilere ait tutulan kişisel veriler hizmetin sunulabilmesi için alınması gerekli en düşük seviyedeki verilerdir. Bu veriler hizmetin sunulması esnasında hizmetin niteliğine uygun iş ortaklarımızla (çekici, ambulans, çilingir gibi) paylaşılır.

AWP iş ortakları veya kurumsal müşterilerinin temsilcilerine ait kişisel veriler iş ilişkisinin korunması ve yönetilmesi için kullanılmaktadır. Bu bilgiler AWP bünyesindeki sadece ilgili iş birimleri tarafından kullanılmaktadır, şirket içi genel paylaşımı söz konusu değildir.

CCTV kayıtları AWP Türkiye ofislerinde giriş kapıları ve ortak alanları izlemek için konumlandırılmıştır. Bina dışı ve çalışma alanları CCTV kapsamında değildir. CCTV kayıtlarına, şirket içinde sadece ilgili güvenlik kayıtlarına erişmesi gereken sorumlular erişmektedir.

Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşırız?

Genel kural olarak kişisel bilgiler hizmet sunumu için gerekli iş ortakları ve Allianz Grup şirketleri dışında herhangi üçüncü bir tarafla paylaşmayız.

Ayrıca kişisel bilgiler, bilgilerin makul ve yasal gerekçelerle paylaşılması gerekli olduğuna inandığımız durumlarda, Allianz Grup şirketleri dışındaki otorite, şirket, kuruluş veya kişilerle de paylaşılabilir. Bunun makul ve yasal bir gerekçesi olmak zorundadır. Sizin açık rızanız olmaksızın düzenlemelerde istisna maddeleri haricinde aktarım paylaşım gerçekleştirmeyiz.

Kişisel verilerinizi üçüncü bir şahısla paylaşırsak, söz konusu kişilerin bilgilerinizi güvende tutması, istismara karşı korumak için her türlü makul önlemi alması ve sadece bu Gizlilik Bildirgesi ve geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak kullanmasını sağlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Kişisel verilerin aktarılması

AWP Türkiye, Yurtdışı merkezli Allianz Grup'a bağlı bir şirkettir, bu sebeple operasyonel raporlama, yerel ve uluslararası düzenlemelere uyumluluk için denetim gereksinimlerinin karşılanması, bilgi teknolojileri hizmetlerinin sunumu, bilgi teknolojileri altyapı ve uygulama desteğinin ve sürekliliğinin sağlanması maksadıyla kişisel bilgiler Türkiye Cumhuriyeti dışındaki sunuculara veya başka ülkelerdeki güvenilir üçüncü taraflara aktarılabilir.

Birçok ülkedeki kişisel bilgilere yönelik yasal korumaların Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ile aynı olmadığını unutulmamalıdır. Kişisel bilgiler başka bir ülkedeyken, yasalara uygun olarak mahkemeler, kanun yürütme ve ulusal güvenlik yetkilileri söz konusu kişisel bilgilere erişim sağlayabilir. Yasalara uygun bu tür erişim taleplerine tabi olmak üzere, kişisel bilgileri Türkiye Cumhuriyeti dışında işleyen kişilerin bilgileri korumaya yönelik önlemler alınır ve sadece AWP Türkiye ve Allianz Grup talimatları doğrultusunda işleme alınır.

Kişisel verilerinizin korunması

Kişisel bilgileri güvende tutmak için makul tüm önlemler alınır ve kişisel bilgileri AWP Türkiye için ele alan veya işleyen üçüncü şahısların da aynısını yapması sözleşmelerle garanti altına alınır. Yetkisiz erişim, değiştirme veya istismarı önlemek amacıyla kişisel bilgilere erişim kısıtlıdır ve sadece işini gerçekleştirebilmesi için gerekli bilmesi gereken AWP Türkiye çalışanlarına ve temsilcilerine izin verilmektedir.

Haklarınız ve irtibat bilgileri

Kişisel verilerinizin ele alınması konusunda sorularınız, yorumlarınız veya endişeleriniz varsa, bizimle aşağıdaki iletişim adresine -yasal düzenleme gereği- “yazılı” olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle irtibata geçebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret belirlenmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret Şirketimiz tarafından talep edilebilir.

Aşağıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit edici gerekli belgeler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi tarafımıza bildirebilirsiniz. Talebiniz en kısa süre içinde ve en geç otuz gün içinde yanıtlayacaktır.

İletişim adresi:

AWP Servis Hizmetleri Anonim Şirketi

Altunizade Mh. Kısıklı Cad. No: 47 D:6 Üsküdar - İSTANBUL

Telefon: (216)400-40-00

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Ve Aydınlatma Bildiriminde Yapılacak Değişiklikler

Şirketimizin kişisel veri işleme amaçlarında olabilecek değişiklikler, KVK Kanunu'nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.